Header Ads

in photobook

14 điều răn của Google SEO

Tài liệu "Hướng dẫn SEO căn bản của Google" khá dài dòng, rất khó ghi nhớ hết khi ứng dụng thực tế. Vì vậy, chúng tôi sử dụng phương pháp ghi nhớ nhanh của người Do Thái, tóm tắt những nội dung chính yếu nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt và ứng dụng hiệu quả.Cập nhật 09/2016 từ Google Search Engine Optimization Starter Guide


1. Tiêu đề không trùng lắp

- Mô tả chính xác nội dung trang
- Tạo tiêu đề riêng cho mỗi trang
- Tiêu đề cần ngắn gọn súc tích

Thẻ <title> được đặt trong thẻ <head> trong ngôn ngữ HTML

Nội dung của thẻ tiêu đề sẽ xuất hiện tại dòng đầu tiên và được in đậm.

Tránh:

- Tiêu đề không liên quan nội dung
- Sử dụng tiêu đề mặc định như “Untitled" hoặc "New Page 1"
- Sử dụng một tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang
- Tiêu đề quá dài
- Chèn các từ khoá không cần thiết


2. Sử dụng thẻ meta "Description"


- Tóm tắt chính xác nội dung trang
- Sử dụng thẻ mô tả riêng cho mỗi trang

Thẻ description mô tả nội dung trang cho các công cụ tìm kiếm và được đặt trong cặp thẻ thẻ <title>

Google có thể sử dụng thẻ này làm các đoạn trích trang nếu nội dung khớp với từ khoá tìm kiếm


Tránh

- Thẻ mô tả không liên quan nội dung trang
- Sử dụng thẻ mô ta chung chung như “đây là website” hoặc “website về công ty”
- Chỉ điền các từ khoá vào mô tả
- Sao chép toàn bộ nội dung vào thẻ mô tả
- Sử dụng cùng thẻ mô tả cho tất cả các trang

3. Tối ưu URL 

- Sử dụng text URL
- Tạo cấu trúc thư mục đơn giản
- Mỗi trang chỉ liên kết với một URL duy nhất

URL quá nhiều tham số gây khó khăn cho người sử dụng

Sử dụng text URL làm anchor text

Tránh

- URL dài dòng chứa tham số không cần thiết
- Chọn tên trang chung chung như "page1.html"
- URL chứa quá nhiều từ khoá như "baseball-cards-baseball-cards baseballcards.htm"
- URL quá nhiều lớp /dir1/dir2dir3/dir4/dir5/dir6/page.html"
- Tên thư mục không liên quan nội dung
- Các trang từ subdomain và thư mục gốc liên kết cùng nội dung: "domain.com/page.htm" và "sub.domain.com/page.htm"
- Viết hoa URL


4. Dễ điều hướng


- Tạo đường dẫn điều hướng rõ ràng dễ hiểu
- Điều hướng bằng văn bản
- Cho phép xoá một phần đường dẫn điều hướng
- Tạo một HTML sitemap cho người dùng và một XML sitemap cho search engines
- Điều hướng 404 hướng người dùng vào một trang cụ thể

Thanh điều hướng
Thanh điều hướng
Người dùng có thói quen di chuyển đến trang trước bằng cách xoá phần cuối của URL

Sitemap cho người dùng và stiemap cho search engines
Sitemap cho người dùng và stiemap cho search engines

Tránh

- Xây dựng điều hướng phức tạp.
- Click quá nhiều để đến nội dung cần tìm
- Điều hướng bằng menu thả xuống, hình ảnh hoặc ảnh động
- Sitemap HTML quá cũ và link không hoạt động
- Sitemap HTML chỉ liệt kê các trang mà không phân loại theo chủ đề
- Cho phép các search engine cập nhật trang 404
- Trang 404 với thông báo mơ hồ như "Không tìm thấy", "404" hoặc không tìm thấy trang 404
- Thiết kế trang 404 không đồng bộ với các trang khác.

5. Cung cấp nội dung và dịch vụ tốt

- Dễ đọc dễ hiểu
- Tổ chức nội dung tốt
- Nội dung mới và độc đáo
- Xây dựng nội dung ưu tiên người dùng, không phải cho bộ máy tìm kiếm

Tránh

- Bài viết cẩu thả với nhiều lỗi chính tả
- Lưu văn bản dưới dạng hình ảnh (người dùng sẽ muốn copy đoạn text đó để đưa vào search engine)
- Chèn cả núi vản bản với nhiều chủ đề vào bài viết mà không có phân đoạn, chủ đề chính phụ rõ ràng
- Sao chép nội dung đã có
- Nhiều nội dung trùng lắp trên site
- Chèn nhiều từ khoá để thu hút bộ máy tìm kiếm nhưng vô nghĩa với người dùng
- Đưa nội dung chỉ dành cho search engine nhưng người dùng không thấy


6. Viết anchor text (tiêu đề link) hiệu quả

- Đặt tên anchor text
- Sử dụng anchor text súc tích
- Địng dạng link giúp dễ nhận dạng
- Anchor text cho link nội bộ


anchor text mô tả nội dung link

Tránh

- Sử dụng anchor text chung chung như "click vào đây"
- Sử dụng anchor text không liên quan
- Sử dụng URL trang làm anchor text quá nhiều
- anchor text quá dài
- Sử dụng CSS khiến anchor text như văn bản bình thường
- anchor text chứa quá nhiều từ khoá
- anchor text không giúp người dùng điều hướng website

7. Tối ưu hoá hình ảnh

- Đặt tên file ảnh ngắn gọn cùng với đoạn mô tả alt
- Bổ sung mô tả choliên kết hình ảnh
- Tạo sitemap cho hình ảnh


Tránh

- Đặt tên ảnh như image1.jpg", "pic.gif", "1.jpg"
- Đặt tên ảnh quá dài
- Chèn quá nhiều từ khoá vào đoạn mô tả alt
- Đoạn alt quá dài sẽ được xem như là spam
- Chỉ sử dụng liên kết hình ảnh cho thanh điều hướng9. Sử dụng heading (thẻ tiều đề) hiệu quả


- Sử dụng heading chính phụ hợp lý
- Sử dụng heading hợp lý trên toàn trang


Đặt tiêu đề chính ở thẻ h1 và tiêu đề phụ ở thẻ h2

Tránh

- Thẻ heading không giúp ích cho cấu trúc bài viết
- Sử dụng thẻ heading ở những vị trí mà thẻ <em> hoặc <strong> phù hợp hơn
- Tuỳ tiện thay đổi khích thước của các thẻ tiêu đề
- Sử dụng quá nhiều thẻ heading
- Đặt tất cả văn bản trang vào một thẻ heading
- Sử dụng thẻ heading để định dạng văn bản mà không có tác dụng về cấu trúc bài


10. Sử dụng Robot.txt hiệu quả

Bảo mật nội dung quan trọng


Nội dung file Robot.txt, không cho bot search engines truy xuất thư mục images và search

Tránh

- Cho phép truy cập các trang giống trang kết quả tìm kiếm
- Cho phép truy cập URL giống proxy services

11. Cẩn trọng với rel="nofollow" cho link

- rel="nofollow" = Google không indexed link này
- Sử dụng cho spam commnent
- Sử dụng khi tham khảo nội dung của website khác


Thông báo search engines không ghi nhận link này

Thông báo search engines không ghi nhận spam link
Thông báo search engines không ghi nhận nội dung tham khảo từ website khác12. Thông báo Google về website phiên bản mobile

- Cấu trúc website di động để các search engine dễ dàng indexed
- Thông báo Google về website mobile
- Đảm bảo rằng Googlebot-Mobile có thể nhận dạng các URL mobile
Đoạn code từ chối truy cập không từ mobile

Một ví dụ cho thiết bị mobile DTD


13. Điều hướng người dùng mobile

- Điều hướng người dùng vào phiên bản mobile đúng với thiết bị sử dụng
- Định dạng văn bản theo thiết bị truy cập


14. Quảng bá website hiệu quả

- Đăng bài viết mới thường xuyên
- Quảng bá trên các mạng xã hội, forum
- Quảng bá bằng danh thiếp, tờ rơi...

Tránh

- Quảng bá những chi tiết nhỏ, hãy quảng bá những điều qui mô và thú vị
- Cố ý chèn website vào nội dung người dùng quan tâm
- Spam link vào các site có nội dung liên quan
- Mua link từ site khác với mục đích tăng thứ hạng thay vì tặng lượng truy cập

Không có nhận xét nào:

Xây dựng bởi Kim Thăng. Được tạo bởi Blogger.