Header Ads

in photobook

Bỏ hiển thị Profile cá nhân trên Google search

Có thể bạn không muốn nhà tuyển dụng nhìn thấy bạn đang săn việc làm khác, hoặc bạn không muốn người khác có thể tìm thấy thông tin của con mình qua Google search, hoặc bạn chỉ đơn giản muốn giữ quyền riêng tư với profile của mình, chỉ có bạn bè và người thân mới xem được. Hãy àm theo hướng dẫn sau.Trên desktop

1. Đăng nhập tài khoản Facebook
2. Click chọn biểu tượng tam giác góc trên bên phải -> Setting

Click chọn biểu tượng tam giác góc trên bên phải -> Setting


3. Chọn "Privacy" từ danh mục bên phải.
Chọn "Privacy" từ danh mục bên phải

4. Click "Edit" tại dòng cuối “Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?”
Click "Edit" tại dòng cuối “Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?”

5. Bỏ chọn hộp thoại vuông, sau đó chọn "Close".
Bỏ chọn hộp thoại vuông, sau đó chọn "Close"


Trên mobile

1. Đăng nhập tài khoản Facebook
2. Click mục "More" (biểu tượng 3 gạch ngang góc dưới bên phải)
3. Cuốn xuống chọn "Setting"
4. Chọn "Privacy"
5. Cuối trang click “Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile?”
6. Click “Allow search engines outside of Facebook to link to your profile”
7. Xác nhận xoá hiển thị profile Faceboook trên Google search

Nguồn: geekpoweredstudios

Không có nhận xét nào:

Xây dựng bởi Kim Thăng. Được tạo bởi Blogger.