Header Ads

in photobook

Duyệt web offline trên Chrome Android

Google vừa nâng cấp tính năng duyệt web offline trên Chrome Android. Cách làm như sau: Bạn click giữ link cho đến khi xuất hiện hộp thoại, chọn “Download link”, bạn cũng có thể kích hoạt tính năng này bằng cách click giữ bài viết gợi ý trong ô new tab. Để xem lại bài viết, bạn mở tab mới sẽ thấy list bài viết đã tải.


Nguồn: blog.google

Không có nhận xét nào:

Xây dựng bởi Kim Thăng. Được tạo bởi Blogger.