Header Ads

in photobook

Tạo ảnh Gif so sánh tự động với Data Gif Maker

Google vừa cho ra mắt công cụ tạo ảnh Gif tự động bằng Data Gif Maker. Tuy nhiên, nó không phải là công cụ tạo ảnh gif từ hình ảnh bất kì. Công cụ tạo các dạng ảnh gif so sánh giữa các sản phẩm, chủ đề (iPhone/Android, người ngàu/người nghèo...). Ngoài ra, bạn có thể tạo bảng thống kê khảo sát, tỉ lệ bán hàng, tỉ lệ cổ phần... Có thể chọn từ 1 - 5 đối tượng so sánh.
Hướng dẫn sử dụng Maker của Google

1. Đăng nhập: https://datagifmaker.withgoogle.com/edit
2. Nhập 2 nội dung cần so sánh
3. Nhập giá trị so sánh (cách bằng dấu phẩy)
4. Nhập chú thích

Nguồn: Techcrunch

Không có nhận xét nào:

Xây dựng bởi Kim Thăng. Được tạo bởi Blogger.